Обекти в JavaScript

This entry is part 13 of 13 in the series Езикът JavaScript

Обекти в реалността, свойства и методи В реалния свят колата представлява обект. Като обект, тя притежава свойства – цвят, тегло, брой врати и др. Освен това, обектът има и методи – действия, които може да извършва като тръгва, завива, спира. ОБЕКТ СВОЙСТВА МЕТОДИ car.color = Червен car.weight = 800 kg car.doors = 3 car.start() car.stop() …

Фатална грешка: Call to undefined function openssl_random_pseudo_bytes()

Днес при инсталация на новата версия на OpenCart 3 на локалния си сървър получих фатална грешка “Call to undefined function openssl_random_pseudo_bytes()”. Грешката е фатална и означава, че сървърът не е компилиран с OpenSSL или че модулът не е включен. Отстраняване на проблемът За да отстраните проблемът трябва да извършите следните две действия: Да проверите дали …

Функции в JavaScript

This entry is part 12 of 13 in the series Езикът JavaScript

Дефиниция на функция Функцията представлява обособена част от кода на програмата, която може да се извиква многократно от останалата част на програмата. Функцията се изпълнява единствено, когато бъде извикана. ПРИМЕР

Синтаксис на функция в JavaScript Функция в JavaScript се дефинира като се използва ключовата дума function, която указва, че започва дефиниция на функция. Следва …

Типове в JavaScript

This entry is part 11 of 13 in the series Езикът JavaScript

Типове на променивите в JavaScript Променливите в JavaScript могат да съдържат различни типове данни – числа, текст, обекти и други:

Концепция за типове на данните В програмирането концепцията за типове на данните е много важна. Чрез нея се определя какви действия могат да бъдат извършвани с различните променливи и дали една операция може да …

Присвояване в JavaScript

This entry is part 10 of 13 in the series Езикът JavaScript

Оператори за присвояване Операторите за присвояване задават стойност на променливите в JavaScript. Оператор Пример Съответствие Действие  = x = y  Присвояване  +=  x += y x = x + y  Събиране към променлива -=  x -= y x = x – y  Изваждане от променлива  *= x *= y x = x * y  Умножение …

Как да направим прозрачен фон на картинка в GIMP

При работа с картинки, често се налага да се отделя обект от картинката, а фонът да се направи прозрачен. За пример ще вземем следното изображение: Целта ни е заменим червения фон и да направим текста на прозрачено фон.   За целта в GIMP грябва да се направят няколко стъпки. Да маркираме частта от картинката (фона), …

Как да интегрираме влизането в административната част в потребителския интерфейс

При използване на системата WordPress ние трябва да използваме /wp-admin/, за да влезем в административната част на сайта. Често бихме желали да интегрираме влизането в административната част на сайта в потребителския интерфейс. Причина за това би могло да бъде желанието да скрием използването на WordPress или подобряването на потребителският интерфейс на сайта. В тази статия ще …

Аритметически операции в JavaScript

This entry is part 9 of 13 in the series Езикът JavaScript

Аритметическите операции са операции върху числа (литерали и променливи). Оператор Описание + Събиране – Изваждане * Умножение / Деление % Деление по модул ++ Инкрементиране — Декрементиране Аритметически операции Аритметическите операции обикновено оперират върху два операнда – литерали, променливи или изрази. ПРИМЕР

Оператори и операнди Аритметическият израз се състои от две компоненти – операнди …

Оператори в JavaScript

This entry is part 8 of 13 in the series Езикът JavaScript

В JavaScript има множество видове оператори. В тази статия ще покажа как се използват основните от тях. Присвояване Присвояването е един от най-често използваните оператори във всеки език за програмиране. Чрез него се присвоява на дадена променлива стойност или резултат от дадена операция. Операторът за присвояване се отбелязва със знакът за равенство (=). ПРИМЕР