Стани автор

Какви автори търсим

Целта ни е да направим сайта https://www.technocrat.eu привлекателно място за всички, които обичат да се занимават с техника и да учат за технологиите. Търсим хора, които са готови да споделят знанията си в областта на техниката и технологиите. Да споделят възгледите и знанията си за миналите, сегашните и бъдещите технологии.

Какви са нашите изисквания

За да види бял свят вашата статия трябва да отговаря на следните критерии:
– Статията да е по една от темите: техника, софтуер, хардуер, образование, технологии или наука.

– Материалите да са полезни и практически ориентирани.

– Предпочитаме статиите да са авторски или преводни като те НЕ трябва да са публикувани на друго место в интернет. Ако статията е преводна е хубаво да бъде посочен и източникът, от който е извършен преводът.
– Статията да не е по-кратка от 400 думи. Нямаме изискване за максимална дължина.

– Линковете към вашия блог или сайт да не са повече от два и те да са естествено свързани с темата на статията.

– Да не бъде с рекламен характер – една добре написана и практически ориентирана статия може да бъде много по-полезна от какъвто и да е рекламен текст.

Ако искате да публикувате ваш рекламен материал ни изпратете е-майл на support@technocrat.eu

Преди да се публикува една статия, ние ще я прегледамe и ако е необходимо ще се свържем с автора.

writing-1245539