JS Random

Math.random () Math.random() връща произволно число в интервала 0 (включително) и 1. Пример: Произволни цели числа в JavaScript Функцията Math.random може да се използва заедно с Math.floor, за да се генерират произволни цели числа. Math.floor (Math.random () * 10); // Връща произволни цели числа от 0 до 9 включително    

Съдържание на директория в терминал

Линукс както и Windows използват дървовидна структура за управление на файловата система. Дървовидната система се състои от директирии (папки) и файлове, които са йерархично свързани една с друга. Всяка директория може да съдържа в себе си други папки, файлове и връзки.

AMD обяви 32-ядрения процесор Threadripper 2

На Computex 2018 AMD представи своят нов процесор – зашеметяващият 32-ядрен процесор Threadripper 2, който поддържа 64 нишки. Новият чип е произведен по 12-нанометрова технология и използва същия сокет TR4 като своя предшественик. Той обаче използва новата архитектура Zen+.

Инсталиране на Viber в Linux Mint

Инсталиране на Viber в Linux Mint

Какво е Viber Viber е една от най-използваните VoIP (Voice over IP) приложения за безплатни разговори през интернет. Благодарение на по-лекия си протокол той постепенно измести Skype при употреба в мобилни устройства.   Възможности Безплатни разговори Безплатни съобщения Разговори в група Пълна синхронизация между телефона и Linux Инсталация Инсталацията на Viber вече е само 64 […]

Числа в JavaScript

Числа в JavaScript

В JavaScript има само един тип числа. Те могат да се запишат с или без десетична точка. var x = 3.14; // Число с десетична точка var y = 3; // Число без десетична точка Много големите или много малките числа могат да бъдат записани в експоненциален вид. var x = 123e5; // 12300000 var […]

Модули в AngularJS

AngularJS модул дефинира приложението. Местата, където се поставят различните части на приложението и контролерите се нарича модули. Контролерите винаги са част от модул. Създаване на модул Създаването на модул става чрез функцията angular.module. <div ng-app=”myApp”>…</div> <script> var app = angular.module(“myApp”, []); </script> Параметърът “myApp” сочи към HTML елемент, където приложението ще се изпълни. Можете да […]

Грешка “SHOW PLUGINS SONAME LIKE ‘%_password_check%'”

SHOW PLUGINS SONAME LIKE '%_password_check%'

ПРОБЛЕМ При създаване на потребител в MySQL e възможно да получите следната грешка: Грешката идва от липсата на директорията “lib/plugin” при инсталацията на MySQL (в моят случай директория ‘\xampp_7.1.1\mysql\lib\plugin’) или липса на права за достъп до тази директория. РЕШЕНИЕ За да решите проблема и да може да създадете потребител в базата си данни, трябва да […]

Изрази в AngularJS

AngularJS включва данни в HTML посредством изрази. Изрази в AngularJS Има два начина за изписване на изразите в AngularJS. В единият изразът се загражда в двойни фигурни скоби по следния начин {{ израз }}. Вторият начин е да се постави изразът в директива – nb_bind=”израз”. AngularJS ще изпълни изразът и ще постави резултатът точно, където […]