Категория: Други

3 програми за запис на екрана под Линукс

technocrat.eu

Линукс се превръща в достъпна и удобна за работа операционна система. С повишаване на употребата ѝ се появява необходимостта да се записва екрана или част от него. Например при създаване на уроци, документи или да се изпрати изгледа на друг човек. За целта е хубаво да притежавате програма, която да прави запис на екрана (screenshot). […]

Присвояване в JavaScript

Езикът JavaScript

Оператори за присвояване Операторите за присвояване задават стойност на променливите в JavaScript. Оператор Пример Съответствие Действие  = x = y  Присвояване  +=  x += y x = x + y  Събиране към променлива -=  x -= y x = x – y  Изваждане от променлива  *= x *= y x = x * y  Умножение […]