JS Boolean

   

Булевят тип (Boolean) е тип, който съдържа две стойности – истина (TRUE) и лъжа (FALSE). Този тип се използва, за да се представи резултатът от сравнение.

Булеви стойности и функция  Boolean()

В JavaScript булевият тип може да съдържа само две стойности – true и false.

Съществува функция, която връща дали даден израз е истина:

Boolean(15 > 2)    // връща true

Може да го запишете и по-кратко:

(15 > 2)  - връща истина
15 > 2   - връща истина

Сравнения и условия

В следващите глави ще дадем пълен списък на операторите за сравнение и условията.

Тук ще покажем само кратък пример за тях:

Оператор Описание Пример
== равно на if (day == “Вторник”)
> по-голямо от if (salary > 900)
< по-малко от if (age < 18)

Всичко е ИСТИНА

В JavaScript всичко, което има “попълнена” стойност се приема за истина.

100
"false"
3.14 
7 + 2 + 1

Празното е ЛЪЖА

Всяка стойност на израз или променлива, която е недефинирана, нула или празна, приема стойност лъжа (false).

var x = 0;
Boolean(x);    // връща false 

var x = -0;
Boolean(x);    // връща false 

var x = "";
Boolean(x);    // връща false

var x;
Boolean(x);    // връща false 

var x = null;
Boolean(x);    // връща false

var x = false;
Boolean(x);    // връща false

var x = 10 / "H"; // NaN
Boolean(x);    // връща false

 

Булевият тип може да е обект

Обикновено булевият тип се разглежда като примитивен тип, но в JavaScript булевият тип може да бъде и обект:

var x = false;
var y = new Boolean (false);

// typeof x - boolean
// typeof y - object
Използването на обект, за представяне на булевия тип не е препоръчително. То може да забави кода, да го направи нечетим или да получите странни резултати. Сравнението на обекти не е възможно в JavaScript, а и като цяло ще получавате грешни резултати, ако използвате обект от булев тип.

 

Series Navigation<< JS RandomОператори за сравнение в JavaScript >>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *