3 програми за запис на екрана под Линукс

technocrat.eu

Линукс се превръща в достъпна и удобна за работа операционна система. С повишаване на употребата ѝ се появява необходимостта да се записва екрана или част от него. Например при създаване на уроци, документи или да се изпрати изгледа на друг човек. За целта е хубаво да притежавате програма, която да прави запис на екрана (screenshot). […]

Как да сменим името на машина в Docker контейнер

Задаване на име на хост в Docker контейнер става чрез опцията –hostname (-h) при създаването му. Например: Ако сте пропуснали да зададете име на хоста при създаването на контейнера, може да използвате следните стъпки: Намерете PID на контейнера: Сменете името на хоста:

Как да инсталираме Docker на UBUNTU 18.04

Docker е система за управление на контейнери, която позволява да се изгради приложение, да се постави в контейнер и да се изпълни навсякъде. С него може да създадете собствено обкръжение, което да работи на различни операционни системи. Docker се разпространява в две версии: Community Edition Enterprise Edition За малки проекти Community Edition е напълно достатъчен. […]

Цикли в JavaScript

Понякога се налага да се извършва една и съща работа многократно. Например, за да се придвижим напред 5 стъпки, трябва да направим пет пъти действието стъпка напред. На прогамен език това би изглеждало така: Записано по този начин, кодът става дълъг и нечетим, а в действителност се извършва една и съща операция. За да се […]

Условни оператори в JavaScript

условни оператори

Условните оператори се използват, за да се извършат различни дейности според изпълнението на дадено условие. Видове условни оператори В JavaScript се използват няколко вида условни оператори, за да се реализира изпълнението на дадена операция според изпълнението на дадено условие.Те се използват когато трябва да: Изпълните даден код при изпълнено условие (истина на условието) – if […]

Оператори за сравнение в JavaScript

Логическите оператори и операторите за сравнение се използват за проверка дали даден израз е ИСТИНА (TRUE) или ЛЪЖА (FALSE). Оператори за сравнение Операторите за сравнение се използват, за да се определи равенство или неравенство между две променливи или стойности. За x = 6 ще обясним действията с операторите за сравнение в следващата таблица: Оператор Описание […]

Удобство или сигурност?

Сигурност или удобство

В света на информацията темата за сигурността е от първостепенна важност. Една от най-лесните и най-често използваните системи за сигурност представлява задаването на достъп чрез използването на двойката потребител – парола. Съществуват много системи за създаване на паролите, но основният проблем е на какво да се спрете. Дали сигурността е от съществено значение или удобството […]

JS Boolean

Булев тип

Булевят тип (Boolean) е тип, който съдържа две стойности – истина (TRUE) и лъжа (FALSE). Този тип се използва, за да се представи резултатът от сравнение.